Podcast: Fusie Leerrijk-Bravoo

Podcast: Traject verdergaande samenwerking Leerrijk-Bravoo

Basisschool Meerdijk behoort, samen met nog 13 andere katholieke basisscholen, tot Stichting Leerrijk. Tot Stichting Bravoo behoren 14 openbare basisscholen gesitueerd in de streek de Langstraat. Beide schoolbesturen hebben hun voornemen uitgesproken voor een bestuurlijke fusie per 1 januari 2025.
Het doel van de voorgenomen bestuurlijke fusie, is om beter voorbereid te zijn op de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. Denk daarbij onder andere aan het lerarentekort, versterking van onderwijs en kwaliteit en de samenwerking met opvang en de jeugdzorg.
Alles op de scholen blijft voor de leerlingen en ouders hetzelfde. De fusie moet er wel voor zorgen dat we meer deskundigheid in de scholen kunnen organiseren.

Hieronder luistert u de podcast over het traject verdergaande samenwerking Leerrijk- Bravoo. Vanuit Stichting Leerrijk hoort u Voorzitter college van bestuur Hans Staps en beleidsadviseur onderwijskwaliteit Marleen Troost. Vanuit Stichting Bravoo hoort u Voorzitter college van bestuur Robert Venema en directeur OBS De Radonkel en OBS Van der Heijden Linda van Beek.

Veel luisterplezier!