Tussenschoolse opvang

Brood en Spelen

Wie zijn wij?
Brood & Spelen is een betrokken en actieve organisatie gespecialiseerd in het verzorgen van opvang
tijdens de middagpauze en na schooltijd. We hebben ruim 18 jaar ervaring in het opvangen van
kinderen tussen de middag. Wij organiseren tussenschoolse opvang en pleinwacht voor scholen door
heel Nederland en hebben op drie locaties buitenschoolse opvang. Daarnaast biedt Brood & Spelen
ondersteunende diensten zoals het uurtje achteraf, hulp bij uitval, studiedagenopvang, cursussen
voor overblijfkrachten et cetera.

Door onze persoonlijke aanpak bieden wij meer dan alleen opvang. Brood & Spelen hecht veel
waarde aan een goede sfeer, open communicatie, duidelijke afspraken en een doordachte
pedagogische visie. Zo zorgen we ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens de pauze aansluiten
bij de identiteit en visie van de school. Onze benadering is positief en enthousiast en gericht op het
bouwen van een relatie met de kinderen, school en ouders.

Tussenschoolse opvang
Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen
jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of
vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Wij
zorgen ervoor dat het overblijven op rolletjes verloopt en dat de kinderen op hun gemak een broodje
kunnen eten. Wij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Op deze manier
kunnen de leraren rustig pauze houden en is er alle aandacht voor de kinderen.

De overblijfgroepen worden ingedeeld met een splitsing tussen kleuters en de oudere kinderen.
Brood & Spelen vindt het belangrijk dat de sfeer tijdens het lunchen prettig is, dat de lunch
gestructureerd verloopt en dat de kinderen zich veilig voelen. Onze overblijfmedewerkers hebben
een actieve houding en doen leuke en creatieve activiteiten op het schoolplein.

Na afloop zorgen ze voor een warme overdracht naar de leerkracht, zodat in alle rust de lessen weer
kunnen worden opgepakt. Onze overblijfmedewerkers worden aangestuurd door een
schoolcoördinator. De schoolcoördinator is verantwoordelijk voor de totale organisatie, kwaliteit en
administratie van de tussenschoolse opvang op uw school. Tevens is de schoolcoördinator
aanspreekpunt voor de overblijfmedewerkers, ouders, leerkrachten en directie.