Onze school

Basisschool Meerdijk en kinderopvangorganisatie MIKZ werken intensief samen aan de ontwikkeling van het Kindcentrum Meerdijk dat als belangrijk uitgangspunt heeft:  

Opgroeien is ontdekken!             

Hierbij benoemen we 5 ankerpunten onder het motto: één team, één visie: 

Kindcentrum Meerdijk vindt het belangrijk een gezamenlijke pedagogische missie en visie uit te dragen. Daarnaast gaan we uit van eenzelfde levensbeschouwelijke identiteit en gezamenlijk onderwijskundig beleid. Dit betekent dat we afstemming realiseren: 

Basisschool Meerdijk werkt overwegend met een leerstofjaarklassensysteem. In de kleutergroepen zitten jongste en oudste kleuters (leerjaar 1 en 2) bij elkaar. Er wordt groepsoverstijgend gewerkt bij verschillende vakgebieden zoals bij technisch lezen.   

In de groepen wordt gedifferentieerd gewerkt. Naast de differentiatiemogelijkheden binnen de groep kent Meerdijk ook extra groepen voor taalonderwijs in de vorm van taalimpuls. Het doel is het vergroten van woordenschat en taalbegrip om kansen op een succesvolle schoolcarrière te vergroten. We bieden op school Levelwerk aan voor leerlingen van groep 1-2 t/m 8 die behoefte hebben aan verrijkende lesstof begeleiding.  Op school zijn er twee onderzoekersgroepen voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Met de bovenschoolse plusklassen Breinrijk! wordt een onderwijsarrangement voor (hoog) begaafde kinderen toegevoegd aan ons aanbod.