Missie & Visie

Missie: Optimale ontwikkeling voor elk kind!

Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen. Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de wereld wordt geleerd. 

Visie: Boeiend Onderwijs; Betekenisvol en duurzaam!

Basisschool Meerdijk verzorgt Boeiend Onderwijs en bevordert de talentontwikkeling van leerlingen. Binnen Boeiend Onderwijs leren kinderen vaardigheden, die ze nodig hebben om een leven lang gemotiveerd te blijven om te leren. 
De leerkracht biedt het onderwijs in samenhang aan, gericht op betekenisvol leren. Verschillende werkvormen worden ingezet om de lesdoelen te bereiken. Zo wordt onderwijs op maat verzorgd om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling en wordt onderwijs inspirerend!  

“Goed lesgeven is meer het leren stellen van de juiste vragen dan het geven van de juiste antwoorden.”

Josef Albers