Schooltijden

Alle groepen


maandag, dinsdag, donderdag
8.30 uur-12.00 uur     13.00 uur-15.00 uur (Tussenschoolse opvang mogelijk)
woensdag, vrijdag
8.30 uur-12.30 uur

Ochtend
Vanaf 8.15 uur zijn de poorten naar de schoolpleinen open. Vanaf die tijd mogen de leerlingen ook naar binnen.
We willen u vragen ervoor te zorgen dat uw/zoon dochter voor 8.30 uur in het lokaal is, zodat we de dag op tijd en op een prettige wijze kunnen starten.

Middag
De kinderen die tussen de middag naar huis gaan kunnen vanaf 12.45 uur het schoolplein op. De ouder(s)/verzorger(s) van die leerlingen dragen de verantwoordelijkheid over hen tot ze weer op het schoolplein zijn.