Contact

Basisschool Meerdijk heet u van harte welkom!
Op onze locatie op de Frans Halslaan zal een compleet nieuw kindcentrum worden gebouwd. We zijn daarom tijdelijk verhuisd naar de Alberdingk Thijmstraat te Waalwijk.

Telefoon en e-mail
Telefoon: 0416-563963
E-mail: infomeerdijk@leerrijk.nl

Post- en bezoekadres
Tijdelijk locatie vanwege nieuwbouw:
Alberdingk Thijmstraat 25
5144 SJ Waalwijk