Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind. Het wordt dan ook van groot belang geacht dat opvoeders en onderwijsprofessionals samenwerken. Het uitgangspunt is dat wanneer er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen ouders en school, de kans vergroot dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien. 

Educatief partnerschap gaat over het aannemen van een passende grondhouding van alle betrokkenen in de school. Het partnerschap vindt plaats vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid en altijd ten dienste van het kind. De school geeft duidelijk aan wat zij van ouders verwachten en wat daarbij de grenzen zijn. De ouders doen datzelfde vanuit hun rol en verantwoordelijkheid. De school is open in het handelen en communiceren. In de communicatie tussen school en ouders brengen beide partijen op basis van gelijkwaardigheid kennis, ervaringen en bevindingen in. Uiteindelijk gaat het erom dat ouders en school overeenstemming vinden in de mogelijkheden en ontwikkeling van kinderen op school. Daarbij gaat het niet alleen om de prestaties van kinderen, maar ook om het welzijn en functioneren op school, thuis en in vrije tijd.  

Samen zijn we verantwoordelijk voor de ‘groei van ieder kind!’ We werken dan ook intensief samen vanuit de pedagogische driehoek; kind, ouder, leerkracht.