OR

Samenstelling en wettelijke basis 

De leden van de ouderraad kiezen uit hun midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze treden op als dagelijks bestuur. Het lidmaatschap van de ouderraad staat open voor alle ouders met een kind op Basisschool Meerdijk. Het aantal leden bedraagt tenminste zoveel als het aantal groepen binnen de school. Er bestaat geen maximum aantal leden, totdat de ouderraad anders beslist. Bij een te groot aanbod van ouders kunnen verkiezingen uitgeschreven worden. De ouderraad legt verantwoording af aan de ouders door mededelingen via de nieuwsbrief De Tussenbeide of informatiebrieven Ouderraad. De wettelijke basis van de ouderraad ligt in de nieuwe Wet Medezeggenschap in het Onderwijs. Onze OR is een officiële stichting.  

Wat doen wij?  

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen – en ook voor de keuze voor het onderwijs van hun kinderen. Ze hebben dan ook het recht mee te denken en mee te doen op de school van hun kinderen. De ouderraad en de medezeggenschapsraad bieden hiertoe de mogelijkheid. De ouderraad van Basisschool Meerdijk stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. 

De ouderraad neemt samen met leerlingen, het team en deventmanager van de school initiatieven om samen te werken met de ouders en verzorgers: 

Naast deze activiteiten kan het zijn dat leerkrachten ouders vragen om in de groep of er buiten te helpen zoals voorlezen tijdens de voorleesdagen, rijden voor een activiteit of een gastles geven. Dit gebeurt vaak via Parro.

Wilt u lid worden van de ouderraad of heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via ormeerdijk@leerrijk.nl