Team

Het team bestaat uit een directeur, een IB/er (interne begeleider), groepsleerkrachten, onderwijsassistenten en een conciërge. 

 

Leerkrachten

Wij noemen hier de leerkrachten, die in 2022-2023 werkzaam zijn in groep 1 tot en met 8. 

Groep 8:  Meneer Reinoud

Groep 7:  Meneer Paul, Juffrouw Julia

Groep 6:  Juffrouw Cassie, Juffrouw Tilly

Groep 5:  Juffrouw Petra, Juffrouw Julia

Groep 4:  Juffrouw Marion, Juffrouw Mariëlle

Groep 3:  Juffrouw Linda

Groep 1-2B: Juffrouw Yentl, Juffrouw Maaike

Groep 1-2A: Juffrouw Maaike, Juffrouw Stephanie

Directie

Nicole Lebens, Intern Begeleider en Managementlid

Marie-Antoinette Megens, Directeur

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Elise Blankers, Onderwijsassistent

Henny van Rooij, Taalondersteuning

Hester Hamers, Administratieve ondersteuning

Rob Groeneveld, Conciërge

Granville Langermans, Assistent Conciërge

Stagiaires

Basisschool Meerdijk werkt graag met stagiaires van verschillende opleidingen. Zo zijn er contacten met PABO Tilburg, Den Bosch, Rotterdam, Utrecht. De afgelopen jaren hadden wij veel stagiaires van Koning Willem 1 College Den Bosch en ROC Tilburg. Studenten, die tot onderwijsassistent werden opgeleid, boden hun diensten aan in alle groepen. De afdeling Sport & Beweging levert  soms ook  studenten, die tijdens de gymlessen op woensdag en/of aanwezig zijn in het gymlokaal en lesvaardigheden ontwikkelen. De opleiding Pedagogiek zorgt ook voor vraag naar stageplaatsen en elk jaar is er een student Pedagogiek, die in de school werkzaamheden uitvoert. 

De stageplaatsen voor studenten van de PABO worden aangeboden door opleidingsscholen. De opmars van opleidingsscholen is groot, waardoor er minder gebruik gemaakt wordt van stageplaatsen op "stagescholen". Meerdijk was een opleidingsschool voor regio Den Bosch, maar dit hield op na terugloop studenten in Den Bosch en einde samenwerking met collegaschool, die niet voldoende stageplaatsen kon bieden. De laatste schooljaren hebben wij nauw samengewerkt met PABO Tilburg.

Dit schooljaar heeft PABO Tilburg voldoende opleidingsscholen en is het mogelijk, dat wij studenten, die buiten de plaatsing op een opleidingsschool vallen, ontvangen. We hopen enthousiaste studenten te kunnen ontvangen van vele opleidingen. Wij bieden hen een school waar iedereen openstaat voor nieuwe ontwikkelingen. Opdoen van ervaring, leren van elkaar in een school waar je als student deel uit maakt van het team.

Wij wensen alle stagiaires veel succes en plezier op Meerdijkschool. Het wordt een leerzaam jaar voor kind, student en docent.