Verlofregeling

pdfVerlofformulier basisschool Meerdijk

Verlof aanvragen / schoolverzuim

Het is de bedoeling dat u zich aan het vakantierooster en de gemelde vrije dagen houdt. In de  schoolgids en op de kalender staan de schoolvrije data. Het is belangrijk dat u daar bij het plannen van vakanties en/of ander uitstapjes rekening mee houdt.

In dringende gevallen kan er sprake zijn van verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen om. U dient dan tijdig overleg te plegen met de directie van de school.