Pedagogisch Klimaat | Boeiend Onderwijs

Pedagogisch Klimaat
Basisschool Meerdijk wil onderwijs afstemmen op de pedagogische en didactische behoeften van
leerlingen. Een en ander heeft kans van slagen als verschillen in behoeften en mogelijkheden
tussen kinderen geaccepteerd en gewaardeerd worden.
We hopen binnen onze school, dat elk kind tot optimale ontplooiing komt.

Boeiend Onderwijs is het onderwijsconcept van Natuurlijk Leren BV.

Klik voor meer informatie over Pedagogisch Klimaat en Boeiend Onderwijs op: Pedagogisch_klimaat_Boeiend_Onderwijs.pdf

De mindmap van Boeiend Onderwijs is ontworpen door Truus Römgens: