Groep 5 groepspagina

Hallo allemaal!

Wij zitten met 22 kinderen in groep 5. Onze juffen zijn juf Petra en juf Shakti. Juf Petra is er op maandag, dinsdag en woensdag en juf Shakti is er op donderdag en vrijdag. 

Samen hebben we onze klassenregels bedacht, zodat we het allemaal fijn hebben met elkaar. Wij zijn Kanjers en proberen goed te zorgen voor ons zelf, onze klasgenoten en de omgeving.

We vinden het belangrijk om samen te werken en dit doen we met verschillende werkvormen, die passen binnen het boeiend onderwijs en coƶperatief leren. Van elkaars talenten kunnen we heel veel leren!

We werken aan taal, rekenen, spelling, schrijven, begrijpend lezen, Engels maar ook aan tekenen, handvaardigheid, kanjertraining, muziek en nog veel meer. Dit jaar leren we onder andere de getallenlijn t/m 1000, bij het klokkijken leren we de analoge en digitale tijden tot op de minuut, de tafels van 7 t/m 9 komen er bij en we gaan aan de slag met de delen door sommen. We meten met centimeters, decimeters en meters en met lezen gaan we mooie sprongen maken. Ook komen er met spelling verschillende nieuwe categorieĆ«n aan bod. We gaan er samen een leuk en leerzaam jaar van maken.

Groetjes van alle kinderen uit groep 5, juf Petra en juf Shakti

leendertjanvis