Groep 1/2 a groepspagina

Schooljaar 2022-2023

Wat leuk dat je een kijkje neemt op onze groepssite!

Welkom op de klassensite van 1-2A!

thumbnail kinderen hand in hand

We hebben een heterogene groep. D.w.z. dat jongste- en oudste kleuters door elkaar zitten. Dit komt vooral de sociaal/emotionele ontwikkeling ten goede. 

We werken in de groepen 1/2 met materialen voor diverse ontwikkelingsgebieden zoals: 

- taal/denkontwikkeling 

- rekenvaardigheid 

- motorische ontwikkeling 

- ruimtelijke oriëntatie 

- creativiteit 

- auditieve ontwikkeling. 

-sociaal emotionele ontwikkeling. 

De meeste materialen hebben meerdere mogelijkheden, zodat verschillende ontwikkelingsgebieden getraind worden. 

We werken, ter ondersteuning van ons onderwijs, met de projecten van Kleuteruniversiteit. 

kleuter 1024x428

Taal  

Kinderen spelen spelletjes en krijgen allerlei oefeningen in verband met het voorbereidend lezen, zoals auditieve oefeningen, geheugenspelletjes, visuele en auditieve discriminatieoefeningen, rijmen, weten wat woorden en zinnen zijn, passieve en actieve woordenschat vergroten en spreken in de groep. 

Rekenen 

In de grote en kleine kring zijn wij thematisch bezig met rekendoelen zoals het tellen t/m 20 en terug, vormen, rekenbegrippen zoals meer, minder, evenveel, ruimtelijke oriëntatie, symbolen en cijferkennis etc. 

Kanjertraining 

De kanjertraining maakt veel gebruik van rollenspel. De kinderen leren kinderen dat ze door hun gedag keuzes maken. We gaan met kinderen in gesprek over hun gedrag. Dit wordt verduidelijkt doordat we werken met petjes. Door middel van prentenboeken krijgen kinderen uitleg over deze petjes. Zolang kinderen de spreekwoordelijke witte Kanjerpet op hebben, dat is de pet van vertrouwen en authentiek gedrag, dan is het goed. Ze durven dan zichzelf te zijn. Dat kan op verschillende manieren. Binnen de Kanjertrainingen worden die verschillen gewaardeerd. Wanneer het vertrouwen wegvalt, ontstaan er problemen. Daarom heeft de Kanjertraining veel oefeningen om het vertrouwen recht te zetten.

Schrijven 

In de kleutergroepen kan met behulp van allerlei oefeningen de fijne motoriek worden ontwikkeld en verfijnd. Voor schrijven gebruiken we de methode ‘Schrijfdans’, gericht op functionaliteit en leesbaarheid. Speciale aandacht wordt besteed aan letterkennis, schrijfhouding en pengreep.  

Gym

Tijdens de gymlessen ontwikkelen de leerlingen de grove motoriek en samenspel. De gymlessen bestaan uit spel- en toestellessen. Donderdag is de vaste gymdag. 

Engels

Voor de lessen Engels maken we gebruik van de digitale leeromgeving van de methode Groove Me. Bobo het konijn neemt de kinderen mee in de Engelse taal m.b.v. leuke spelletjes en liedjes. 

Culturele en Kunstzinnige Vorming:  

Laat Maar Zien, Moet je Doen en Concertgebouw zijn o.a. de methoden die wij voor dit vak gebruiken.

Digikeuzebord 

Middels het digikeuzebord bieden wij tijdens de werklessen werkjes uit de diverse ontwikkelingsgebieden aan. Om eigenaarschap te vergroten kiezen leerlingen zelf hun activiteit.  De leerkrachten gebruiken het digikeuzebord ook als leerlingvolgsysteem om de voortgang van de leerlingen bij te houden.

Meer informatie is te vinden in onze informatiebrochure.

Groetjes,

 Juffrouw Stephanie (ma-di-wo) en Juffrouw Maaike (do-vr)